Новини

Субпроект „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”
<< Вернутися назад до списку новин
21-11-2019
Громадське обговорення. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення госпітальних округів»

Деякі питання створення госпітальних округів

 

Відповідно до частини одинадцятої статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення госпітальних округів;

Типове положення про госпітальну раду.

 

2. Установити, що госпітальні округи починають функціонувати з дати набрання чинності цією постановою.

 

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям забезпечити функціонування госпітальних округів у порядку, встановленому цією постановою.

 

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 “Про затвердження Порядку створення госпітальних округів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3218).

 

5. Міністерствам забезпечити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.

 

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання створення госпітальних округів»

 

1. Резюме

Прийняття акта дозволить запровадити організаційно-правові засади для формування спроможної мережі надавачів медичних послуг для реалізації цілі державної політики 2.2. «Люди, які захворіли, швидше одужують», визначеної Програмою діяльності Кабінету Міністрів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849 та схваленою Верховною Радою України 04 жовтня 2019 року.

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Мережа комунальних та державних закладів охорони здоров’я потребує організації у такий спосіб, який дозволить забезпечити гарантований доступ до вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги населення відповідно до його медичних потреб та сучасних методів лікування.

 

Причини неефективності мережі комунальних та державних закладів охорони здоров’я:

 

неефективне управління закладами;

 

відсутність координації власників закладів охорони здоров’я з метою реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я на регіональному рівні;

 

відсутність належних функціональних потужностей закладів для надання якісної медичної допомоги відповідно до сучасних методів лікування.

 

3. Суть проєкту акта

Проєкт акта передбачає створення госпітальних округів на рівні Автономної Республіки Крим, області з метою організації мережі закладів охорони здоров'я на їх територіях у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

 

реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;

 

систематичну взаємодію між учасниками госпітального округу, а також із надавачами інших видів медичної допомоги (первинної, третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації, послуг з діагностики і фармацевтичних послуг)

 

поступове формування спроможної мережі надавачів медичних послуг для гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги належної якості;

 

транспортну доступність, яка враховує наявність транспорту загального користування та відповідних маршрутів для транспортування пацієнтів для надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги;

 

ефективне використання ресурсів системи охорони здоров’я та інвестицій для розвитку спроможної мережі надавачів медичних послуг;

 

модернізацію системи надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги.

 

Для розв’язання існуючої проблеми передбачається визначення у акті принципів створення, засад управління та функціонування госпітальних округів, затвердження типового положення про госпітальну раду.

 

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта не впливатиме на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує громадського обговорення.

 

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

6. Прогноз впливу

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, на ринок праці, рівень зайнятості населення, розвиток регіонів, підвищення спроможності територіальних громад.

 

Реалізація акта матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, інтереси громадян і держави, оскільки сприятиме покращенню стану здоров’я населення оскільки дозволить поступово сформувати спроможну мережу надавачів медичних послуг на території регіонів.

 

Реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси обласних державних адміністрацій та населення кожного госпітального округу, що є населенням області. Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів України, обласними державними адміністраціями, правової експертизи Міністерства юстиції України.

 

8. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 

Громадська антикорупційна та/або громадська антидискримінаційна експертизи не проводились.

 

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено з метою виконання завдання, визначеного абзацом 2 підпункту а підпункту 5 пункту 1 Указу Президента України від 08.11.2019 р. № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання створення госпітальних округів на ключові інтереси заінтересованих сторін»

 

1. Проект постанови передбачає створення госпітальних округів на рівні Автономної Республіки Крим, області з метою організації мережі закладів охорони здоров'я на їх територіях у спосіб, що дасть змогу забезпечити: реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я; систематичну взаємодію між учасниками госпітального округу, а також із надавачами інших видів медичної допомоги (первинної, третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги та медичної реабілітації, послуг з діагностики і фармацевтичних послуг); поступове формування спроможної мережі надавачів медичних послуг для гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги належної якості; транспортну доступність, яка враховує наявність транспорту загального користування та відповідних маршрутів для транспортування пацієнтів для надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги; ефективне використання ресурсів системи охорони здоров’я та інвестицій для розвитку спроможної мережі надавачів медичних послуг; модернізацію системи надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги.

 

Для розв’язання існуючої проблеми у проекті постанови визначаються принципи створення, засади управління та функціонування госпітальних округів, затверджується типове положення про госпітальну раду.

 

2. Проект постанови матиме такий вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив
(до року)

середньостроковий вплив
(більше року)

Обласні державні адміністрації (далі – ОДА)

Наявність повноважень реалізувати державну політики у сфері охорони здоров’я та забезпечувати спроможність мережі надавачів медичних послуг області; наявність інструментів для координації процесу формування мережі з власниками закладів

Позитивний

Позитивний

ОДА отримують повноваження створити госпітальну раду як консультативно-дорадчий орган та затверджувати план розвитку госпітального округу (на рівні області) на період від трьох до п’яти років

Населення госпітального округу, що створюється на рівні області

Доступ до якісної медичної допомоги, зокрема вторинної (спеціалізованої) та екстреної

Позитивний

Позитивний

Проект постанови дозволить сформувати та забезпечити спроможність мережі закладів охорони здоров’я, що, в свою чергу, забезпечує доступність до якісної медичної допомоги для населення

ДОКУМЕНТИ