Новини

Субпроект „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей в Закарпатській області”
<< Вернутися назад до списку новин
22-10-2014
Стартував проект

Міністерством охорони здоров’я України у співробітництві з Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Бюро ВООЗ в Україні при підтримці Швейцарської агенції розвитку та співробітництва  реалізуватиметься проект "Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні".

Сьогодні в світі наростає занепокоєння з приводу масштабного тягаря НІЗ, який продовжує зростати і негативно впливати на здоров’я суспільства у цілому та кожного його громадянина, а також зумовлює значні економічні втрати. соціальні та економічні наслідки чотирьох груп хворобам: серцево-судинних захворювань (ССЗ), діабету, раку та хронічних респіраторних захворювань спричинюють тривалу втрату працездатності, зниження добробуту родин, а також до величезного навантаження на системи охорони здоров’я та підвищення вимог щодо ресурсів останніх.

Тягар НІЗ в Україні значний, що демонструють високі показники захворюваності та смертності, значна частина яких припадає на осіб працездатного віку. Щороку НІЗ в Україні зумовлюють 86% летальних випадків. у країні реєструється один з найвищих в Європі рівнів смертності від серцево-судинних захворювань (ССЗ). Майже 30% чоловіків, які померли від НІЗ, не досягли 60-річного віку. Така ситуація впливає і на показники середньої тривалості життя, які значно нижчі порівняно з іншими європейськими країнами.

Найкращі світові практики, які базуються на новітніх фактичних даних щодо соціальних детермінант і економічних аспектах громадського здоров’я і профілактики, свідчать, що НІЗ можна попередити шляхом впровадження належного підходу до охорони громадського здоров’я.

Це передбачає визнання неперервності здоров’я населення, профілактику захворювань та санітарно-епідеміологічний нагляд, а також реалізацію орієнтованих на потреби різних груп економічно ефективних заходів у масштабах населення в цілому та щодо конкретної особи зокрема.

Мета проекту полягає в підтримці дій держави і суспільства щодо профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ), які включають серцево-судинні захворювання (ССЗ), діабет, рак та хронічні респіраторні захворювання, та з особливою увагою до серцево-судинної патології та спрямовані на формування системи громадського здоров'я, забезпечення пріоритетності профілактичного напряму діяльності сфери охорони здоров'я, створення реальних передумов для покращення медико-демографічної ситуації в країні.

Це передбачає визнання неперервності здоров’я населення, профілактику захворювань та санітарно-епідеміологічний нагляд, а також реалізацію орієнтованих на потреби різних груп економічно ефективних заходів у масштабах населення в цілому та щодо конкретної особи зокрема

У зв’язку з цим зростає роль Центрів здоров’я як одних із основних закладів, що реалізують політику в сфері профілактики НІЗ, підвищення рівня знань, інформованості та практичних навичок з ведення ЗСЖ у населення.

Саме реалізація завдань, спрямованих на формування ЗСЖ, запровадження передових профілактичних практик щодо усунення або пом'якшення дії факторів ризику розвитку захворювань, інформування населення про фактори ризику виникнення НІЗ, застосування індивідуальних підходів у консультуванні, досягненні збільшення тривалості активного життя, стало  предметом обговорення на круглому столі "Стратегічні напрями профілактики та боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями в Україні на міжсекторальній комплексній основі та роль центрів здоров’я", який відбувся 17 жовтня 2014 року у м. Чернівці в рамках ХV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

У засіданні «круглого столу» взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, Бюро ВООЗ в Україні, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», обласних центрів здоров’я, Української асоціації фахівців з формування здорового способу життя. Нашу область представляла головний лікар Обласного центру здоров’я  Світлана Кочубайло, яка, зокрема, виступила із доповіддю «Основні напрямки профілактики НІЗ у Закарпатській області. Досягнення та проблеми»