Новини проекту - Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу

<< Вернутися назад до списку новин
25-12-2019
Сучасний торакоскоп отримав Центр легеневих хвороб

Центр легеневих хвороб отримав сучасне відеоторакоскопічне обладання німецької фірми Richard Wolf , яке дозволить проводити низку складних, раніше недоступних пацієнтам нашої області, медичних маніпуляцій.

Обладнання придбано завдяки проекту Протидія туберкульозу на прикордонних територіях, що реалізується в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Переваги відеоторакоскопічних операції перед традиційною процедурою пов'язані з відсутністю великого травмуючого хірургічного доступу з розведенням ребер.
Внаслідок цього:
 - мінімізується ризик ускладнень;
 - післяопераційний дискомфорт значно знижений, як правило, немає необхідності перебування хворого в відділенні реанімації;
 - термін перебування в стаціонарі помітно скорочується - хворі часто можуть вставати вже в день операції, швидко повертаються до звичного способу життя, працездатного стану;
- гарний косметичний ефект.

 ДОВІДКОВО:
Торакоскопія — один з найбільш інформативних інвазивних методів діагностики захворювань органів плевральної порожнини. Мала травматичністю та добра переносимість процедури в поєднанні з великими діагностичними можливостями наділяють торакоскопію операцією вибору для прицільної біопсії плеври, лімфатичних вузлів та пухлин середостіння, тканини легень. Обов’язковий результат діагностичної торакоскопії – отримання необхідного гістологічного або цитологічного матеріалу та висновку щодо характеру патологічного процесу.

Покази до виконання діагностичної торакоскопії:

1. Ексудативний плеврит нез’ясованої етіології.
Найбільш часто плеврит викликаний туберкульозом, злоякісною мезотеліомою або дисемінацією раку по плеврі. Діагностичну торакоскопію виконують з метою отримання повноцінного біопсійного матеріалу під контролем зору. Інші методи підтвердження діагнозу (цитологічне дослідження плеврального випоту, сліпа біопсія) менш інформативні.

 2. Рак легень.
При підозрі на метастатичне враження медіастинальних лімфатичних вузлів (наприклад, первинна пухлина невеликих розмірів, розміщення в правій легені з враженням лімфатичних вузлів зліва) діагностична торакоскопія з біопсією дозволяє встановити розповсюдженість пухлинного процесу і обрати необхідну тактику лікування.

3. Медіастинальна лімфаденопатія.
Діагностична торакоскопія показана всім хворим зі збільшеними лімфатичними вузлами середостіння для встановлення характеру враження (лімфогранулематоз злоякісна лімфома, саркоїдоз, туберкульоз), так як тільки гістологічне та імуногістохімічне дослідження враженого лімфовузла може підтвердити діагноз.

4. Лімфоми з враженням лімфатичних вузлів середостіння.
Діагностична торакоскопія з біопсією лімфовузлів середостіння показана всім хворим на лімфому (тільки у випадках відсутності враження периферійних лімфовузлів), так як тільки даний метод дозволяє провести достатній забір морфологічного матеріалу для проведення імуногістохімічного дослідження та визначення типу лімфопроліферативного захворювання.

5. Метастатичне враження легень без виявленого первинного вогнища.
В діагностиці інтерстиціальних та дисемінованих захворювань легень діагностична торакоскопія з крайовою резекцією – найбільш точний метод, що дозволяє отримати достатній матеріал для гістологічної верифікації процесу. Бронхологічне обстеження, трансторакальна пункція тканини легень при цій патології малоінформативні.

З усіх невідкладних станів в торакальній хірургії торакоскопію найбільш часто застосовують при спонтанному пневмотораксі. Також показами до проведення торакоскопії при закритому враженні органів грудної клітки є – гемо пневмоторакс, з колапсом легені більш ніж на одну третину, тривалий некурабельний гемоторакс, а також для визначення характеру враження судин, діафрагми, перикарда, коли інші, більш прості методи діагностики неефективні. Покази до торакоскопії при проникаючих пораненнях грудей, за даними різних авторів, неоднакові.
Одні автори вважають необхідним застосування торакоскопії при повному колапсі легень та наростанні гемотораксу. Інші застосовують її у випадку поранень, ускладнених частковим гемо пневмотораксом при колапсі легені більш ніж на одну третину її об’єму. Треті застосовують торакоскопію не лише при пораненнях, ускладнених малим та середнім гемо пневмотораксом, але і при підозрі на враження легень, серця, великих судин, діафрагми, а також в тих випадках, коли при первинній хірургічній обробці рани грудей встановлений проникаючий характер поранення.