Постійнодіючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів

<< Вернутися назад до списку закладів
Головна
Керівники закладу
Історія
Громадянам
Структура
Контакти
Фото галерея
Постійнодіючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів (далі – Курси) є навчальним закладом в системі безперервної освіти медичних кадрів . Курси проводять підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та бакалаврів з напряму 1101 « Медицина» зі спеціальностей: 5.110101 « Лікувальна справа», 5.110102 « Сестринська справа», 5.110107 «Акушерська справа», 6.100100 « Сестринська справа» Курси діють у відповідності до „Положення про Постійнодіючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів”, Конституції України, Закону України ,,Про освіту”, статті 75 ,,Основ Законодавства про охорону здоров’я”, ,,Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Курси мають Ліцензію Міністерства освіти і науки (АД № 0725900 від 06.07.2012р., яка згідно пункту 6 статті 21 Закону України № 222» Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 р. є безстроковою. Основні завдання Курсів: - реалізація права фахівців на післядипломну освіту, створення умов для її безперервності та наступності; - задоволення потреб закладів охорони здоров’я області, установ, організацій у висококваліфікованих молодших медичних і фармацевтичних спеціалістах та бакалаврах медицини на основі формування безперервної післядипломної освіти, постійного підвищення кваліфікаційного рівня, який базується на системі державних стандартів освіти ; - оновлення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо – кваліфікаційного рівня; - забезпечення оперативного оволодіння молодшими медичними спеціалістами та бакалаврами сучасними досягненнями медичної науки і практики; - послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і методів навчання; Навчання молодших медичних спеціалістів здійснюється за заявками лікувально - профілактичних закладів, на договірній основі з відомствами, організаціями, підприємствами, юридичними і фізичними особами. Згідно із заявками і договорами на курсах складається щорічний план підготовки молодших медичних спеціалістів, який затверджується директором департаменту охорони здоров’я та погоджується з МОЗ України. Навчальний процес забезпечують 5 штатних викладчів та 117 викладачів – погодинників, серед яких провідні спеціалісти галузі, кандидати медичних наук, науковці Ужгородського національного університету, лікарі вищої та першої категорії. Курси співпрацюють з медичним факультетом, факультетом післядипломної освіти УжНУ, медичними коледжами області, обласним медичним інформаційно-аналітичним центром Львівським медичним коледжем післядипломної освіти, Асоціацією медичних сестер області, науковими медичними товариствами (асоціаціями), обласною медичною бібліотекою. Головною метою коллективу Курсів є забезпечення високого освітнього і культурного рівня молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів,всебічного розвитку їх здібностей і обдарувань.формування громадянина України,здатного до свідомого суспільного вибору.