Обласна психіатрична лікарня м.Берегово

<< Вернутися назад до списку закладів
Головна
Керівники закладу
Історія
Громадянам
Структура
Контакти
Фото галерея
Для покращення організації надання психіатричної допомоги особам з психіатричним досвідом, доступності її, адміністрація обласної психіатричної лікарні м. Берегово започатковує спілкування в інтернеті всіх зацікавлених сторін.

Ваші запитання Ви можете надсилати електронною поштою на адресу oplberegovo@uoz-zak.gov.ua з поміткою «Спілкування».

Компетентну відповідь на Ваші питання Ви отримаєте на протязі 3-х днів.

Крім того, щоп’ятниці, з 14.00 до 16.00 київського часу, Ви можете спілкуватись з нами в режимі on-line за цією ж електронною адресою і отримати інформацію негайно.

Контакт з Вами важливий для нас.

З повагою, адміністрація ОПЛ м. Берегово.

Психіатрична служба Закарпатської області – динаміка розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення.

Демографічна ситуація.
Чисельність населення Закарпатської області за останні роки знаходилась в межах від 1.254.614 в 2002 р. до 1.242.614 в 2006 р. і змінювалась за рахунок як природних так і міграційних процесів.
Розподіл населення за місцем проживання (міська та сільська місцевість) в цілому за останні роки досить стабільний: в 2006 р. кількість жителів міст складає 456,6 тис. (36,7%), жителів сіл – 786,0 тис. (62,3%). В статевій структурі населення переважають жінки – 51,8%. У віковій структурі населення доросле населення складає 926,8 тис. (74,6%), підлітки 15-17 років – 65,2 тис. (5,2%), діти 0-14 років – 250,6 тис. (20,2%), причому серед дитячого населення переважають хлопчики (50,7%). Природний приріст населення за останні роки зріс і вперше в 2006 р. став позитивним +0,5 (проти -0,6 в 2002 р.).

Амбулаторна психіатрична служба.
Амбулаторна психіатрична служба представлена 4-ма диспансерними відділеннями (диспансерним відділенням ОПЛ м. Берегово, диспансерним відділенням Мукачівської ЦРЛ, психоневрологічним відділенням Ужгородської міської поліклініки з денними стаціонарами на 25 місць кожен, диспансерним відділенням Хустської РЛ), 10-ма психіатричними кабінетами при ЦРЛ по обслуговуванню дорослого населення. В 6-ти районах наявні ставки дитячого психіатра.
Надання амбулаторної психіатричної допомоги населенню Закарпатської області здійснюється у відповідності Закону України ”Про психіатричну допомогу” та “Інструкція з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги”.
На протязі останнього року розроблено заходи, спрямовані на покращення організації надання амбулаторної психіатричної допомоги населенню області, які вже частково реалізовані, а саме:
а) проведено розрахунок потреби фінансування для забезпечення амбулаторного медикаментозного лікування, в тому числі категорій населення, які підлягають пільговому медикаментознму забезпеченню, згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Психіатрія”, затверджених Наказом МОЗ України від 05.02.2007р. № 59;
б) вивчена потреба у соціальних ліжках для категорії пацієнтів з психічними розладами, що потребують поміщення в будинки-інтернати психіатричного профілю. Інформація направлена в ОДА для розгляду можливості створення додаткових місць в інтернатних закладах Управлінням праці та соціального захисту населення.
в) розроблено анкету для вивчення якості надання психіатричної допомоги населенню області, в даний час лікарями психіатрами амбулаторної психіатричної служби проводиться анонімне анкетування користувачів психіатричних послуг та їх родичів, анкети регулярно вивчаються та аналізуються;
г) регулярно проводиться контроль стану надання амбулаторної психіатричної допомоги шляхом виїздів обласного психіатра та лікарів ОПЛ в райони області;
д) розроблено та регулярно виконується план заходів для підвищення інформованості суспільства в питаннях, пов’язаних з психічним здоров’ям, згідно якого друкуються статті в періодичних друкованих виданнях обласного та районного рівня, проводяться виступи фахівців-психіатрів на обласному телебаченні, в тому числі в прямому ефірі з наявністю “гарячої” телефонної лінії.
На жаль, як і по всій Україні, амбулаторна психіатрична служба має окремі проблеми, а саме:
- недостатню кадрову забезпеченість лікарями;
- недостатнє фінансування на пільгове медикаментозне забезпечення, що робить вкрай невідповідним об”єм лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах;
- забезпечення психіатричної служби в районах санітарним транспортом – більшість населення області проживає в сільській місцевості, багато сільських населених пунктів розміщено в горах і на значній віддалі один від одного, відносно незначна кількість населення розміщена на широкій площі території (межі території деяких районів сягають відстані до 110 км по пересічній місцевості), що вкрай утруднює виїзди в сільські населенні пункти для проведення профілактичних оглядів;
- значна кількість населення (по неофіційним даним до 120 тис. дорослого працездатного населення щороку – 13%) сезонно перебуває на заробітках в інших областях України та за кордоном, що значно утруднює диспансеризацію осіб з психіатричним досвідом.

Психіатричні стаціонари.
Стаціонарна допомога надається 4-а лікувальними закладами:
ОПЛ м. Берегово - 500 ліжок; з них: 30 ліжок для лікування дітей, 40 наркологічних ліжок, 10 ліжок для обстеження юнаків призового віку, 35 ліжок для примусового лікування психічнохворих – мешканців Закарпатської області.
Вільшанська ОПЛ - 280 ліжок; з них 70 ліжок для хворих з супутнім туберкульозом, 20 наркологічних ліжок.
Психіатричне відділення при ОКЛ м. Ужгород – 40 ліжок загально- психіатричного профілю.
Психіатричне відділення (с. Липча) Хустської РЛ – 20 ліжок загально- психіатричного профілю.
Якість надання стаціонарної психіатричної допомоги за останні роки значно покращилась:
1) зміцнилась матеріальна база стаціонарних психіатричних закладів області, зросли витрати на капітальні видатки психіатричних лікарень, що дало можливість планомірно проводити капітальні ремонти приміщень, значно покращити забезпечення лікарень медичним обладнанням, меблями, побутовою технікою. Зросла вартість ліжкодня до 56 грн, в т.ч. витрати на медикаменти та харчування на 1 пацієнта в день – відповідно 7 грн та 9 грн;
2) проведена оптимізація ліжкового фонду області, часткова перепрофілізація ліжок, перерозподіл потоків пацієнтів до психіатричних стаціонарів відповідно профілю ліжок;
3) на базі ОПЛ м. Берегово за 3 роки відкрито 2 нових сучасних відділення: психоневрологічне відділення для лікування пацієнтів з невротичними та граничними розладами, відділення інтенсивної терапії; введено в експлуатацію новий корпус жіночого відділення.
Незважаючи на покращення рівня та якості надання стаціонарної психіатричної допомоги, за останні роки спостерігається тендеція до зниження кількості осіб з психіатричим досвідом, які пройшли лікування стаціонарно.
Пояснюється це в першу чергу високим рівнем стигматизації психічних розладів в суспільстві – особи з психіатричним досвідом надають перевагу лікуванню в амбулаторних умовах і без крайньої потреби не бажають лікуватись стаціонарно. Це значно підвищує відповідальність працівників амбулаторної психіатричної служби: мають чітко дотримуватись критерії направлення в стаціонари та враховуватись інтереси пацієнта – вчасне надання якісної спеціалізованої психіатричної допомоги забезпечує більш тривале соціальне функціонування особи з психіатричним досвідом. Обласна психіатрична лікарня м. Берегово.
Основним напрямком діяльності лікарні є: надання висококваліфікованої спеціалізованої психіатричної допомоги, включаючи лікування кризових станів та первинного психіатричного епізоду, впровадження та клінічна апробація сучасних новітніх методик лікування психотичних розладів (біологічна терапія, психотерапія, фізіотерапія тощо), організаційна та консультативно-методична допомога психіатричним закладам області, експертна робота, примусове лікування громадян з психічними розладами.
З першого дня перебування в лікарні пацієнту пропонуються диференційовані лікувальні режими, які складаються з психіатричної та психотерапевтичної складової. Мета даних режимів – мінімальне обмеження та максимальне збереження звичного укладу життя пацієнта з психіатричним досвідом на фоні проведення інтенсивних лікувальних міроприємств. В останні роки це стало можливим завдяки сучасним палатам європейського рівня на 2-4 особи із зручностями (душова, телевізор, холодильник тощо), режимам вільного виходу за межі відділення, повним забезпеченням пацієнтів чотириразовим харчуванням та сучасними медикаментозними препаратами, включаючи високовартістні препарати 2 покоління. Поетапне лікування створює всі передумови до швидкого відновлення психічного здоров’я пацієнта, сприяє його адаптації до нових для нього умов життя та швидкому поверненню до звичних форм соціального існування – в сім’ю, в суспільство, на роботу.
В структурі надання спеціалізованої медичної допомоги особлива увага приділяється лікуванню гострих кризових станів, що становлять загрозу життю пацієнта. Виділення критичних станів, що виникають у пацієнтів з психічними розладами, в окрему групу зумовлено тим, що у них, крім патології психічної діяльності, мають місце виражені зміни в інших системах организму – серцево-судинній, дихальній, системі травлення, видільній, що приводить до порушень гомеостазу. В зв’язку з цим для успішного виконання завдань невідкладної терапії критичних станів було створене відділення на 6 ліжок в структурі лікарні на початку 2007 року, закуплене відповідне медичне обладнання, що зробило можливим проведення якісної і дійсно інтенсивної терапії критичних станів.
Визнано, що сумісне перебування паціентів з різними психічними захворюваннями, різними стадіями та перебігом цих захворювань негативно позначаються на процесі лікування та ресоціалізації паціентів з психіатричним досвідом. І цей фактор врахований при реорганізації структури лікарні. Створене відділення «первинного епізоду» для лікування пацієнтів з психічними розладами, які виникли вперше. Розгубленість пацієнта, що вперше потрапляє в психіатричний стаціонар, невизначеність у його подальшому житті, що пов’язана з виникненням психічних порушень потребують особливого підходу до ведення таких паціентів, індивідуального вибору тактики лікування, чітких рекомендацій по подальшому лікуванню, «психогіієні» - спеціальним стереотипам поведінки, які в подальшому знизять ризик та ймовірність виникнення повторного психотичного епізоду. Медичний персонал відділення «первинного епізоду» розуміє проблеми пацієнта і робить все можливе, щоб пацієнт не вважав себе «втраченим» для суспільства, а якнайшвидше повернувся до повноцінного життя.
З цією ж метою для допомоги пацієнтам з межовими розладами в структурі лікарні створене психоневрологічне відділення, де лікуються паціенти з непсихотичними проявами, яке розміщене за містом у лісопарковій зоні. Режим вільного виходу, акцент на немедикаментозні, психотерапевтичні впливи, природа, взаємне спілкування пацієнтів різної статі дозволяє їм не відчувати себе «психічнохворими», створює атмосферу взаємної довіри медпрацівників та пацієнтів, сприяє їх швидкому одужанню та поверненню до повноцінного життя. У відділенні функціонує кабінет аромотерапії, де паціентам по показам проводиться аромотерапія з ефірними маслами активуючої чи заспокійливої дії (апельсин, мята, евкаліпт тощо).
Для надання психіатричної допомоги дітям з психіатричним досвідом за межами міста в лісопарковій зоні функціонує дитяче відділення. Можливість спільного перебування в лікарні матерів та дітей, спеціальне харчування, обладнана ігрова кімната роблять перебування дітей в психіатричному стаціонарі необтяжливим і максимально наближени додомашніх умов. Наявність в штаті спеціаліста логопеда-олігофренопедагога, дитячого психолога, дитячого психіатра значно розширює спектр надання медичної допомоги та наближає її до європейського рівня.
Для забезпечення реабілітаційної складової лікувального процесу в 2007 році в тій же лісопарковій зоні збудовано та Центр реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та арттерапії, який в сукупності з 30-ма реабілітаційними ліжками в структурі відділення лікарні забезпечить більш якісне та повне проведення медичної реабілітації пацієнтів з психіатричним досвідом.

Обласна психіатрична лікарня с.Вільшани Хустського району.
Основним напрямком діяльності лікарні є: удосконалення лікувально-діагностичного процесу, впровадження нових психотропних препаратів, широке поетапне впровадження відновлюючого лікування та реабілітаційних міроприємств у пацієнтів з хронічнм перебігом хвороби, впровадження в життя “лікування без тиску”: металеві решітки на вікнах були зняті, залишилися тільки на вікнах наглядових палат, двері відділень відкриті в денну пору доби. Весь молодший медичний персонал являється виключно жіночим.
З першого дня перебування в лікарні пацієнту пропонуються різні види реабілітаційних режимів. Їх мета - послідовне включення пацієнтів в будь-яке заняття, від самих простих завдань, навантажень до більш складних, індивідуалізовано та дозовано проводиться активація пацієнта, його активність розвивають через лікувальну фізкультуру, ігри, спортивні заняття, трудову діяльність, широку участь в художній самодіяльності, виконання доручень по нагляду за іншими пацієнтами, формуються трудотерапевтичні групи-бригади та психотерапевтичні групи. Внаслідок комплексного, медикаментозного та реабілітаційного лікування на протязі двох-трьох місяців інваліди ІІ групи набувають змоги та можливості для виконання підсобних робіт в сільському господарстві, підсобних будівельних роботах, роботах по догляду за тваринами, навчаються навичкам самообслуговування. Це допомагає пацієнтам зберігати навички в домашніх умовах, залишатися більше часу за межами стаціонару, а при влаштуванні їх в психоневрологічний інтернат піддаватися більш складним реабілітаційним впливам, покращує якість та тривалість ремісій після лікування, приводить до затримки розвитку дефектних станів, попереджує часті госпіталізації.
На даний час пацієнти з д-зом шизофренія складають ¾ від всіх пацієнтів. За останні три роки значно покращилось фінансове забезпечення лікарні. Є змога широко використовувати як “типові” так і “нетипові” нейролептики та антидепресанти. Харчування хворих якісне, калорійне; в туберкульозному відділенні відповідає як грошовим, та і натуральним нормам. Систематично проводиться оновлення матеріально-технічної бази лікарні. Реконструкція відділень проводиться з метою створення палат на 2-5 пацієнтів. Значно збільшуються площі під підсобні приміщення, місця денного перебування хворих - холи, кімнати для психотерапії, кімнати для перукаря та особистої гігієни жінок. Покращується умови роботи медичного персоналу. В відділеннях багато квітів, за якими доглядають самі хворі, бібліотечки, телевізори. В кожному відділенні встановлено телефон для розмов пацієнтів з рідними. Вже 5 років існує художня самодіяльність хворих - хор. Частина хворих відвідує Богослужіння в сільському храмі, до інших приходить священик та надає їм релігійні послуги. Всі ці фактори сприяють покращенню перебування пацієнтів, активують їх, зменшують негативний вплив перебування їх в лікарні. Територія лікарні упорядкована, багато дерев, кущів, яскраві квітники. Вид лікарні, акуратність, чистота зменшують негативні впливи пацієнтів при поступленні в лікарню. Хворі активно включаються в трудову терапію, базою якої є свиноферма, сінокос, поля з картоплею та квасолею, ремонтні роботи в майстернях.

Співпраця.
Географічна особливість Закарпатського регіону, а саме сусідство з європейськими країнами, дає можливість встановлювати професійні звязки з колегами-психіатрами та співпрацювати з благодійними фондами цих країн.
Згідно програм про співробітництво з округом Оберфракен (Німеччина) в 2006 році організовано тренінг з ерготерапії для лікарів та середнього медичного персоналу психіатричних закладів Закарпатської області науковими працівниками Баварії; Організовано стажування лікарів-психіатрів, психологів та середнього медперсоналу від Закарпатської області в психіатричній лікарні м. Байройт.
Згідно програми співпраці психіатричної служби Закарпаття та психіатричних закладів Нідерландів за сприянням Фонду “Фреда в Україні” проведено обмін досвідом працівників ОПЛ м. Берегово з психіатрами та психологами психіатричних установ Нідерландів.
Започаткована програма перманентного навчання лікарів-психіатрів області за участю провідних науковців :
- проведено цикл лекцій проф. Чабан О.С., проф. Фільцом О.О., доц. Марцинківським І.;
- впроваджено розширені клінічні розгляди складних в діагностичному плані пацієнтів;
Створюється відеотека теоретичних і практичних занять психіатрів області та науковців для подальшого її використання у підвищенні професійного рівня лікарів.
За участі представників провідних фармацевтичних компаній регулярно проводяться науково-практичні конференції лікарів-психіатрів області, присвячені сучасним методам лікування психічних захворювань.
Звертає на себе увагу проблема створення терапевтичного середовища у відділеннях. З цією метою в 2007 році в облпсихлікарні м. Берегово розпочато серію тренінгів медичних сестер по темі «Мультидисциплнарна бригадна робота, терапевтичі комунікатині вміння та навички в психіатричній практиці», а на базі Вільшанської ОПЛ була проведена конференція на актуальну тему: “Роль медсестринства в психіатрії” для молодших медичних спеціалістів психіатричних стаціонарів області.
Плідно працює обласне науково-практичне Товариство психіатрів та психотерапевтів, яке збирається на засідання регулярно 4 рази на рік і обговорює всі актуальні проблеми психіатричної служби регіону. Традиційно у Закарпатті тісна співпраця з засобами масової інформації – висвітлення психіатричних проблем регулярно відбувається на телебаченні (в тому числі в прямому ефірі з наявністю «гарячої телефонної ліній» з можливістю мешканцям регіону задавати питання виступаючим on-line), на радіо, у друкованих виданнях.
Можливі шляхи вирішення проблем та перспективи розвитку галузі.

Для покращення рівня надання психіатричної допомоги населенню Закарпатської області необхідно:
1) покращити кадрове забезпечення амбулаторної та стаціонарної психіатричної служб шляхом збільшення штатів психіатричних кабінетів, диспансерних відділень, стаціонарів до нормативів, передбачених Наказом МОЗ № 33 від 23.02.2000 р.;
2) збільшити фінансові видатки на психіатричну службу, а саме
- фінансово забезпечити введення додаткових штатних посад;
- повністю забезпечити фінансування безкоштовного медикаментозного лікування пільгових категорій осіб, які страждають на психічні розлади;
- забезпечити фінансово можливість створення при психіатричних кабінетах електронної бази даних на осіб, які страждають на психічні розлади;
3) спонукати Управління праці та соціального захисту населення до створення патронажної психіатричної служби, розробити та впровадити механізм взаємодії патронажної служби та амбулаторної психіатричної служби по наданню медичної та соціальної допомоги особам, які страждають на психічні розлади;
4) проводити постійний моніторинг діяльності психіатричної служби області, обласним психіатричним закладам продовжити надання методичної та консультативної допомоги працівникам амбулаторної психіатричної служби, якнайшвидше впроваджувати нові діагностичні та лікувальні методики в сфері надання спеціалізованої психіатричної допомоги;
5) створити умови для розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій, створення електронних баз даних на осіб, які страждають на психічні розлади при психіатричних кабінетах поліклінік шляхом закупівлі комп”ютерів та оргтехніки, розробки, закупівлі та впровадження інформаційного програмного забезпечення;
6) з метою покращення інформованості суспільства в питаннях, пов”язаних з наданням психіатричної допомоги населенню:
- працівникам психіатричної служби готувати виступи та статті в ЗМІ з питань, пов”язаних з наданням психіатричної допомоги, медичної етики та деонтології, правових питань згідно затверджених графіків;
- звернути увагу офіційних організацій ( Управління праці та соціального захисту населення, Регіонального Центру зайнятості) на проблеми працевлаштування осіб з психічними розладами;
- постійно організовувати анкетування осіб – користувачів психіатричних послуг для вивчення суспільної думки.

Таким чином, виконання вищеперерахованих першочергових завдань, які в першу чергу направлені на покращення якості надання амбулаторної психіатричої допомоги, дозволить лівкідувати певний дисонанс між психіатричними стаціонарами та амбулаторною службою, покращити взаємодію амбулаторної психіатричної служби з загальноклінічною медичною мережею, мережею установ соціального захисту населення, покращити статистичний облік та поточний контроль диспансеризації осіб з психіатричним досвідом і, в цілому, покращити та зробити більш дієвим, мобільним та комплексним процес надання спеціалізованої психіатричної допомоги мешканцям Закарпатської області.