Закарпатський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр

<< Вернутися назад до списку закладів
Головна
Керівники закладу
Історія
Громадянам
Структура
Контакти
Фото галерея
Обласний медичний інформаційно-аналітичний центр (ОМІАЦ) створено згідно наказу управління охорони здоров'я від 06.11.2000р. №241-о та рішення сесії Закарпатської обласної ради від 08.12.2000р. № 283 і заснований на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, діючим законами України та підзаконними актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують діяльність органів охорони здоров”я, наказами МОЗ України та управління охорони здоров'я, Статутом. Центр є юридичною особою, користується всіма передбаченими законодавством України правами.

Обласний медичний інформаційно-аналітичний центр створений в листопаді 2000 року шляхом реорганізації обласного центру здоров'я та інформаційно-аналітичного центру обласної клінічної лікарні. З 01.01.2001 в склад центру ввійшла як структурний підрозділ обласна медична наукова бібліотека. В центрі працює 50 працівників, із них 10 лікарів. Центр складається з відділів статистики, комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації та копіювавльно-множильної техніки, медичної бібліотеки та господарської частин. ОМІАЦ територіально розміщується в приміщеннях обласної клінічної лікарні - відділи сатистики, комп”ютерної обробки медико-статистичної інформації, приміщеннях міської клінічної лікарні м.Ужгород - копіювально-множильна дільниця, приміщеннях обласного фонду комунального майна – медична бібліотека.

Основними завданнями та напрямками діяльності ОМІАЦу є: Централізоване збирання, обробка та аналіз медико-статистичної інформації з застосуванням автоматизованої обробки. Визначення рівнів і тенденцій стану здоров’я населення, показників здоров’я населення області, підготовка довідників, аналітичних оглядів стану здоров’я населення області та діяльності закладів охорони здоров’я. Розробка і аналіз демографічних показників. Впровадження автоматизованої обробки статистичних даних.Вдосконалення і втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в установах охорони здоров’я області. Організаційно-методичне керівництво по найважливішим розділам роботи лікувально-профілактичних закладів області. Здійснення контролю за дотриманням та правильністю ведення первинної медичної документації. Організація проведення перевірки стану обліку та вірогідності статистичних даних. Організація систематичного накопичення статистичної інформації для подальшого формування державної та галузевої статистичної звітності. Використання сучасних статистичних інформаційних методик. Розробка та доведення до всіх рівнів статистичної служби методичних матеріалів. Організація та проведення різних форм навчання по питанням медичної статистики. Визначення та впровадження інформаційно-програмних засобів різного призначення. Формування обласного рівня національного реєстру України на осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Для дотримання єдиної системи ведення збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в усіх закладах охорони здоров’я обласного, районного та міського рівнів використовується програмний комплекс “МЕДСТАТ”.

Проведена організаційно-методична робота по створенню та переходу на автоматизовану систему обробки обласних регіональних реєстрів:
• Державного реєстру постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС,
• Державного реєстру хворих на цукровий діабет (на виконання наказу МОЗ України від 23.10.01 № 77/422 “Про створення Державного реєстру хворих на цукровий діабет”),
• Реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України (на виконання наказу УОЗ ЗОДА №173-к від 15.06.04 “Про заходи щодо запровадження реєстру медичних кадрів області” та наказу МОЗ України від 10.03.04 №129 “Про заходи щодо запровадження реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України”).

Для цього на базі обласних лікувально-прфілактичних закладів, центральних районних лікарень області створена мережа регіональних реєстрів, проведені семінари по технології ведення комп’ютерних баз даних.