Закарпатський обласний Центр здоров’я

<< Вернутися назад до списку закладів
Головна
Керівники закладу
Історія
Громадянам
Структура
Контакти
Фото галерея
Закарпатський обласний Центр здоров'я є закладом охорони здоров'я, який має окремий юридичний статус, діє згідно Статуту і в своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством України, іншими директивними документами, що регламентують діяльність органів охорони здоров'я, а саме:

Наказ МОЗ України від 05.01.1999 р. № 1 "Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров'я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення",

- Наказ управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації від 02.03.2000 р. № 38-о "Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров'я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення Закарпатської області",

- Розпорядження Президента України від 23.11.1995 р. № 419/95-р.п. "Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної виконавчої влади".

Скорочена назва закладу українською мовою: "ОЦЗ".

Основні завдання діяльності ОЦЗ:

- розробка (корекція) стратегій багатосторонньої діяльності щодо зміцнення здоров'я населення, ініціювання процесу впровадження в практику засад здорового способу життя,

- створення нормативної, інформаційної, організаційної, методологічної і методичної бази, яка б сприяла діяльності, спрямованої на формування здорового способу життя,

- координація зусиль медичних і зацікавлених немедичних установ, громадських та приватних організацій, спонсорів, донорів до виконання цілей та завдань ОЦЗ по створенню економічних та матеріально-технічних передумов для зміцнення здоров'я населення, розгортання руху за впровадження засад здорового способу життя,

- організаційно-методичне та інформаційне забезпечення закладів охорони здоров'я, освіти, фізичної культури, ЗМІ тощо з питань підвищення гігієнічної культури та оздоровлення широких верств населення,

- розробка на замовлення органів і закладів охорони здоров'я, зацікавлених немедичних відомств заходів та їх реалізація, пов'язаних з епідситуацією, крайовою патологією, розповсюдженістю тих чи інших неінфекційних захворювань, в т.ч. на госпрозрахунковій основі,

- участь в розробці і реалізації цільових комплексних міжвідомчих програм, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я населення,

- вивчення ефективності роботи з гігієнічного виховання населення з метою оперативної її корекції,

- впровадження систем оздоровлення населення за технологіями, що передбачають насамперед збереження та зміцнення здоров'я,

- збирання, обробка, доведення інформації з різних проблем охорони здоров'я до засобів масової інформації з метою підвищення рівня усвідомленості здоровоохоронної політики з боку владних структур, формування громадської думки щодо вирішення медичних проблем і підвищення рівня гігієнічної культури населення,

- участь в підвищенні кваліфікації медичних і педагогічних кадрів, інших фахівців з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання та оздоровлення населення немедикаментозними засобами,

- участь в роботі та організації наукових з'їздів, конференцій, семінарів з метою висвітлення питань збереження здоров'я,

- забезпечення консультативно-оздоровчої роботи з населенням методами народної та нетрадиційної медицини,

- участь в розробці і впровадження в практику проектів і програм ВООЗ, Ради Європи, ЮНІСЕФ, національних програм, постанов Кабінету Міністрів та Указів Президента України та активна співпраця з різними міжнародними фондами,

- організація та участь у проведенні роботи щодо підвищення рівня гігієнічної культури населення: в процесі загальноосвітнього та професійного навчання, цільовим призначенням за санітарно-епідеміологічними показаннями, цільовим призначенням за медико-оздоровчими показаннями, в процесі просвітницької роботи серед широких верств населення (ЗМІ, науково-популярна література, лекції, бесіди, виставки тощо),

- розробка та організація видання науково-популярних та наочних матеріалів з питань збереження та зміцнення здоров'я, профілактики захворювань,

- співробітництво з неформальними структурами та рухами населення за здоровий спосіб життя, надання їм організаційно-методичної допомоги,

- участь в апробаціях новітніх і модернізованих методів діагностики резервів здоров'я, оздоровлення, гігієнічного виховання населення,

- організація та участь у проведенні кампаній, приурочених до актуальних медичних проблем, Всесвітніх і державних днів, присвячених охороні здоров'я,

- забезпечення планового і оперативного виконання соціального замовлення органів, закладів і служб охорони здоров'я стосовно організації та проведення просвітницьких заходів (видання та розповсюдження науково-методичної літератури та методичних матеріалів, організація радіо- телепередач, публікації в пресі, відео демонстрації, пропагандистських кампаній тощо),

- входження до складу Асоціацій, інших громадських, неурядових, добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам ОЦЗ,

- сприяння формуванню волонтерського руху на базі ОЦЗ,

- співпраця в області науково-медичної інформації з бібліотеками інших систем, відомствами регіону, іншими державами, згідно з договорами про співробітництво,

- отримання гуманітарної, технічної допомоги та використання її для виконання статутних завдань і покращення матеріально-технічної бази ОЦЗ,

- сприяння підвищенню загальноосвітнього, культурного та професійного рівня медичних працівників.