Закарпатський обласний Центр медико – соціальної експертизи

<< Вернутися назад до списку закладів
Головна
Керівники закладу
Історія
Громадянам
Структура
Контакти
Фото галерея
Закарпатський обласний Центр медико – соціальної експертизи ( надалі Центр МСЕ ) створений 01.06.2002 року на основі медико – соціальних експертних комісій області, згідно розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 11.06.02 р. № 248 „ Про обласний Центр медико – соціальної експертизи”.
Обласний Центр МСЕ є державною медичною установою, що здійснює медико – соціальну експертизу населення, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосуванню їх до суспільного життя. Структури Центру МСЕ утримуються за рахунок місцевого бюджету. ОЦМСЕ очолює головний лікар – головний експерт області по МСЕ, голова обласної контрольної МСЕК, який призначається начальником управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням медико – соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я . Головний лікар підпорядкований їм у своїй діяльності.
Обласний Центр МСЕ є самостійною установою, його структурні підрозділи можуть розміщуватися в єдиному комплексі або бути територіально відокремленими і відповідати санітарно – гігієнічним вимогам, що пред’являються до цих закладів.
Обласний Центр МСЕ користується правами юридичної особи. У своїй діяльності обласний Центр МСЕ керується діючим законодавством, відповідними нормативними та інструктивними документами, рішеннями обласної державної адміністрації, наказами, постановами та вказівками МОЗ України, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, іншими нормативними актами.Обласний Центр МСЕ має правила внутрішнього трудового розпорядку, якими регламентуються порядок роботи та функціональні обов'язки працівників.
Обласний Центр МСЕ організує клініко-експертне обстеження хворих та інвалідів в лікувально-профілактичних закладах,клініках НДІ відновного лікування та експертизи працездатності інвалідів. Надає консультативну,методичну та правову допомогу.